Mød BDMs bestyrelse

BDMs bestyrelse

Jørgen Bøytler

Formand

Præst (PhD)

Lindegade 26

6070 Christiansfeld

Tlf. 7456 1420 / 4036 1420

Kontakt

BDMs bestyrelse

Steen Frøjk Søvndal

Bestyrelsesmedlem (udpeget af Indre Mission)

Sognepræst

Åhavevej 2

7200 Grindsted

Tlf.: 5190 9343

Kontakt

BDMs bestyrelse

Christian Aagaard

Kasserer

Business Controller

Klokkevænget 7, Gjellerup

7400 Herning

Tlf.: 2085 9420

Kontakt

BDMs bestyrelse

Helene Kierkegaard Petersen

Næstformand

Læge

Finsensvej 2, 4. th

2000 Frederiksberg

Tlf.: 2683 9349

Kontakt

BDMs bestyrelse

Rakel Hauge Hoffmann

Bestyrelsesmedlem (valgt af BDMs Unge)

Sygeplejerske

Tlf 3049 6469

Kontakt

BDMs bestyrelse

Anna Øster Blenner Svennesen

Bestyrelsesmedlem (valgt af Brødremenigheden)

Lærer

Nørregade 16 B

6070 Christiansfeld

Tlf: 2160 6641

Kontakt