Kirkebyggeri i Bujumbura i Burundi

BURUNDI | 15-05-2019

I januar 2019 begyndte Brødrekirken i Burundi at tage ny kirkebygning i brug i Bujumbura. BDM har givet penge til køb af grund og materialer

Den nye kirke er opført med støttekroner fra BDM, som i 2018 gav 250.000 kroner til projektet. Brødrekirken måtte i 2018 nødtvungent lukke tre kirker i den tidligere hovedstad, landets største by Bujumbura, da regeringen vedtog en ny og mere restriktiv lov om kirkebyggeri. Det lykkedes dog, blandt andet BDMs assistance, at opkøbe en ny grund og få godkendt opførelsen af en ny kirke.

Volontører besøgte i februar

I februar 2019 var seniorvolontører Birte og Kaj Bruun fra BDM på ophold i Burundi. Selvom byggeriet endnu ikke var færdiggjort, så var kirken allerede i fuld brug som Brødrekirkens nye samlingspunkt og hovedkvarter i byen. Bygningen møder således et stort behov og er helt nødvendig for kirkens arbejde og tilstedeværelse fremover. Der holdes nu tre gudstjenester om søndagen, og ægteparret Bruun deltog også i et ugelangt præste- og lederseminar.

- Den nye kirke er en stor, solid bygning, som bliver flot, når den står helt færdig. Og det arbejder de ihærdigt på. Når der holdes kursus, kommer præsterne med ægtefæller fra hele landet. De får betalt deres ophold, og de får tre gode måltider mad hver dag. Det er ikke nogen selvfølge for dem. Undervisningen står kirkens egne ledere for. De er dygtige og veluddannede folk. Vi bakker op, giver gode råd og deler vores erfaringer. Og så beder vi for og med dem, fortæller seniorvolontørerne Bruuns i maj-udgaven af BDMnyt.

Tak for dansk opbakning

Biskop og formand Pascal Benimana fra Brødrekirken er taknemlig for opbakningen fra Danmark og siger: - Når byggeriet står endelig færdig, vil kirken blive officielt indviet. Men ibrugtagningen af faciliteterne markerer allerede nu et håb om en ny begyndelse og en lysere fremtid. Vi takker Gud for, at vi nu lever op til myndighedernes krav til kirkebyggerier.

Brødrekirken i Burundi er en såkaldt ”Mission Province” i den globale Brødrekirke. Det betyder, at Brødremenighedens Danske Mission hjælper med kurser, træning af præster og ledere, støtte til kirkebyggeri og transportmidler for præster o.l.

Fakta om Burundi

Bujumbura var hovedstaden i Burundi, indtil regeringen ved juleaftensdag 2018 besluttede at gøre byen Gitega i den centrale del af landet til ny hovedstad. Bujumbura ligger, ligesom en stor del af BDMs arbejde i DR Congo og Tanzania, tæt på kysten ved Tanganyikasøen og udgør stadig landets kommercielle hovedstad.

Burundi er et af verdens fattigste lande. FN anslår (2018) at der er 11 millioner indbyggere. Ifølge Human Development Index lever mere end 75% af befolkningen under fattigdomsgrænsen. Dertil har landet af flere omgang fra 1972 til 2006 oplevet borgerkrige og blodige opgør mellem Tutsier og Hutuer, som har kostet flere end 300.000 mennesker livet. Siden 2006 har der dog været ro og nogenlunde stabilitet i landet.