BDM med i europæisk missions-samtale

I begyndelsen af september deltog Jens Peter Rejkjær (general- og missionssekretær), Jørgen Bøytler (formand) og Martin Højgaard Jensen (informationsmedarbejder) i European Mission Council i Basel. 

Her mødtes de til det årlige møde med de europæiske missionsorganisationer fra Brødrekirken i Storbritanien, Danmark, Sverige, Holland, USA, Schweiz og Tyskland, samt inviterede gæster fra Moravian Church Foundation og Unity Women's Desk.

Samtaler om mission og styrket relation

Den schweiziske misssionsorganisation ”Mission 21” stod for værtskabet for konferencen i deres historiske missionshus i hjertet af Basel. På programmet var koordinerende samtaler om samarbejdet landene imellem, drøftelse af aktuelle udfordringer og udveksling af rapporter fra de respektive organisationers arbejde.

Udover en styrkelse af de europæiske relationer kom BDM hjem fra mødet med et par mulige samarbejdsprojekter, som i den kommende måned skal afsøges nærmere. Et af disse er tættere samarbejde om den teologiske uddannelse af evangelister og præster i Tanzania og Burundi.