BDMs udsendte: Steen Møllgaard Andersen

Sten Møllgaard Andersen er først og fremmest udsendt som specialist i spedalskhed til spedalskhedsarbejdet ved Sikonge Hospital, som er henvisningshospital for et meget stort område i den vestlige del af Tanzania. Hans primære opgaver er følgende:

- Sikre kvaliteten af arbejdet og være overordnet leder af Leprosariet (sygeafdelingen) med daglige besøg og ugentlige stuegange

- Føre tilsyn med skomageriet og proteseværkstedet

- Være læge for Kidugalo Camp (alderdomshjem for handicappede gamle tidligere spedalske) med ugentlig stuegang og ad hoc besøg

- Besøg til opmuntring og supervision i selvhjælpsgrupperne i Kanoge 3 km borte (ugentligt) og Utawambogo 27 km borte (månedligt)

- Undervisning af andet sundhedspersonale i spedalskhed

- Undervisning i landsbyer i Sikonge Distrikt af mindre grupper (herunder skoleklasser) om tidlige symptomer og anden enkel viden om spedalskhed, for at fremme tidlig diagnose og mindske den sociale stigmatisering

- Rapportering og kontakt til det nationale spedalskhedsprogram

- Være læge ved Sikonge Hospital, der ejes og drives af Brødrekirken og fungerer som blandet sygehus for distriktet, først og fremmest dagligt se patienter i poliklinikken (svarende til en almen praksis i Danmark), herunder langt de fleste patienter med hudsygdomme ved behov tilse patienter indlagt på afdelingerne (det meste af den ugentlige arbejdstid er på hospitalet, og ikke sjældent er jeg den eneste læge på hospitalet, udover en læge på tilkaldevagt)

- Stå for bogsalget hjemme i huset: Bibler, salmebøger, katekismus, liturgi-bøger, og almanakker med dagens løsensord