Arbejdsopgaver for Steen Møllgaard Andersen

Først og fremmest udsendt som specialist i spedalskhed til spedalskhedsarbejdet ved Sikonge Hospital, som er henvisningshospital for et meget stort område i den vestlige del af Tanzania.

Sikre kvaliteten af arbejdet og være overordnet leder af Leprosariet (sygeafdelingen) med daglige besøg og ugentlige stuegange

Føre tilsyn med skomageriet og proteseværkstedet

Være læge for Kidugalo Camp (alderdomshjem for handicappede gamle tidligere spedalske) med ugentlig stuegang og ad hoc besøg

Besøg til opmuntring og supervision i selvhjælpsgrupperne i Kanoge 3 km borte (ugentligt) og Utawambogo 27 km borte (månedligt)

Undervisning af andet sundhedspersonale i spedalskhed

Undervisning i landsbyer i Sikonge Distrikt af mindre grupper (herunder skoleklasser) om tidlige symptomer og anden enkel viden om spedalskhed, for at fremme tidlig diagnose og mindske den sociale stigmatisering

Rapportering og kontakt til det nationale spedalskhedsprogram

Være læge ved Sikonge Hospital, der ejes og drives af Brødrekirken og fungerer som blandet sygehus for distriktet, først og fremmest dagligt se patienter i poliklinikken (svarende til en almen praksis i Danmark), herunder langt de fleste patienter med hudsygdomme ved behov tilse patienter indlagt på afdelingerne (det meste af den ugentlige arbejdstid er på hospitalet, og ikke sjældent er jeg den eneste læge på hospitalet, udover en læge på tilkaldevagt)

Stå for bogsalget hjemme i huset (når Lisbeth ikke er her): Bibler, salmebøger, katekismus, liturgi-bøger, og almanakker med dagens løsensord