Spedalskhedsarbejde i Sikonge

Sundhedsarbejde hjælper spedalske til integration

Siden 1922 har BDM været aktivt involveret i Vest-Tanzania. Vi har opført flere missionsstationer, støttet hospitalet i Sikonge, som drives af Brødrekirken, og i 1955 kom også et spedalskhedshospital og såkaldt ’leprosarium’ til i arbejdet blandt spedalske og andre handicappede. I 1950´erne og et par årtier frem var der en spedalskhedskoloni med op til 500 patienter.

Situationen ændrede sig drastisk, da man blev i stand til ved medicinsk behandling at standse sygdommen. I Sikonge hjælper man i dag med behandling, proteser, fysioterapi og der ydes diakonal omsorg for ’det hele menneske.’

Rehabiliteringsenhed bygges ved hospital

BDM støtter i 2019 opbygningen af en såkaldt ”Rehabilitations Unit” i tilknytning til hospitalet i Sikonge. Byggeriet skal danne ramme om spedalskhedsarbejdet fremover, og arbejdet integreres med andre patientgrupper. Byggeriet gik igang i juni 2019.

Integration i fokus

Det spedalskhedsarbejde, som lægemissionær Steen Møllgaard Andersen udførte i perioden 2002-2019 skal videreføres og integreres mere med det generelle sundhedsvæsen på distriktshospitalet i Sikonge. Denne integration anbefales også af verdenssundhedsorganisationen WHO.

Desværre har uvidenhed, stigmatisering og frygt for de spedalske i mange år vakt modstand mod integrationstanken trods Steen Møllgaards ihærdige indsats. I dag er modstanden aftagende, og når den nye rehabiliteringsenhed åbnes vil leprosariet - den gamle lukkede landsby omkring spedalskhedsafdelingen – gradvist overgå til andre aktiviteter for Brødrekirken, som ejer området.