Nyt ansigt og arbejdsfordeling på BDMs sekretariat frem til pinse

Martin Højgaard Jensen og Jens Peter Rejkjær har aftalt, at der laves en arbejdsfordeling, som er en ordning, Jobcentret tilbyder og som kan være relevant at benytte i forbindelse med Covid-19 krisen

I forbindelse med Coronakrisen har vi overvejet, hvilke konsekvenser det får for os i BDM. Som nogle vil vide, har vi kaldt vores volontører hjem fra Tanzania, mens missionærerne har fået lov til selv at træffe afgørelse om, hvorvidt de vil blive eller rejse til Danmark. For nærværende har alle missionærer valgt at blive i landet.

Møder er aflyste

Mødeaktiviteten er helt indstillet. Det gælder både de informationsmøder, som vi skulle holde i forskellige menighedssammenhænge, og de møder, der har været planlagt – både nationalt og internationalt. På den måde er aktivitetsniveauet ikke det samme som tidligere. Vi har overvejet, om og i så fald hvilke konsekvenser det skulle have.

Ny økonomimedarbejder

Palle Byg er begyndt som økonomimedarbejder den 1. april 2020. Han afløser Morten Olesen, som er gået på efterløn. Sammen med Morten Olsen er der planlagt et overgangsforløb, hvor Palle kommer godt ind i de funktioner, der vedrører stillingen.

Arbejdsfordeling frem til pinse

Martin Højgaard Jensen og Jens Peter Rejkjær har aftalt at lave en arbejdsfordeling, som er en ordning, Jobcentret tilbyder og som kan være relevant at benytte i forbindelse med Covid-19 krisen. Det betyder, at de som udgangspunkt arbejder 50% i perioden fra den 14. april til 29. maj. Ordningen er så fleksibel, at hvis omstændighederne ændres, kan man umiddelbart træde ud af ordningen. Arbejdsfordelingen betyder, at BDM sparer halvdelen af deres løn. Medarbejderne får udbetalt supplerende dagpenge i perioden.

Konkret betyder det, at de skiftevis vil være 2 og 3 dage på sekretariatet i Christiansfeld.