Pastor, tidligere folketingsmedlem og minister, Flemming Kofod-Svendsen anmelder bogen Gribe og Begribe.

Jørgen Bøytler, præst for Brødremenigheden i Christiansfeld, har skrevet en meget nyttig håndbog om Brødremenigheden.Han begynder med John Wycliffe (1324-84) og Jan Hus (1369-1415) og deres betydning for Brødrekirkens etablering. Den første Brødrekirke blev stiftet i Bøhmen i 1457. I Brødrekirkens første tid var der mange trængsler og forfølgelser. Næste trin i kirkens historie var dens kontakt til og møde med Luther. Den fornyede Brødrekirke etableredes i 1727 med rødder i den gamle. I denne fase og den videre udvikling var grev Zinzendorf (1700-1760) den ledende person. Jeg vil selv ofte vende tilbage til denne bog, hvis jeg mangler en oplysning om Brødrekirken. Det gælder ikke alene dens historie, men også dens store missionsindsats, dens forståelse af kristen tro og liv og dens ofte lidt særprægede tradition. Noget af det nyttigste ved bogen er den meget fyldige ordliste, hvor man finder svar på alle de spørgsmål, som måtte opstå ved læsning om kirken. Hvorfor praktiserer de lodkastning, hvorfor løsensord, hvorfor mannakorn, hvad er et kærlighedsmåltid, hvad er et brødre societet? Spørgsmålene er mange og svarene er klare. Det er en bog, jeg ikke vil undvære.