Modgang - medgang?

Efter et år 2019 med to længere ophold i Tanzania og DR Congo reflekterer pendlermissionær Knud Elmo Knudsen over modgang og medgang i mission:

Ofte er vi tilbøjelige til at fokusere på modgangen uden at gøre os klart, at vi faktisk kan vende billedet om og gøre modgangen til medgang. Det er ofte, hvad vi må gøre i arbejdet med mission for ikke at tabe dem, vi arbejder med, og dermed evangeliet. Han, der er evangeliet for os, levede konstant i modgang, men fik den vendt for os, så vi kan leve i medgang. Det er vigtigt for os altid at vende tilbage til den tanke, så vi ikke fortvivler i den modgang, vi møder, og i stedet møder modgangen som en udfordring, hvor vi skal bruge de ’talenter’ vi har fået tildelt og hele tiden udvikler på.

Gode og dygtige folk

Min sidste tur, hvor jeg arbejdede både i Uvira, Burundi, Tanzania og med sundhedsprojektet PHC-C i den sydlige ende af Tanganyikasøen på Congo-siden, bragte mange udfordringer med sig. Men ligesom Paulus i sin tid havde gode og trofaste medarbejdere, oplever jeg, at Gud også placerer gode og dygtige folk lokalt. Dem kan jeg dele udfordringerne med, så de bliver vendt til medgang.

Børn får operationer

Det er lykkedes for os at få kontakt til et sygehus i Rwanda, som er specialiseret i ortopædiske operationer, og de første 5 handikappede børn fra børnehjemmet i Kakusi er nu på vej til at få deres førlighed vendt til det bedre.

Modgang vendt til medgang

I Burundi besøgte jeg fem distrikter og fik hvert sted afholdt todages seminarer om grundlæggende kristendom med fokus på sakramenterne og Jesus i det ny-testamentlige, kristne liv.

I den forbindelse oplevede jeg en pige, som er færdiguddannet læge, udtrykke: ”Jeg har aldrig forstået berettigelsen af Brødrekirken, men nu forstår jeg, hvor vigtig den er for os”. – Et eksempel på at noget blev vendt om, nemlig den gammeltestamentlige modgang til at være den nytestamentlige medgang.

Radioer forsinket

Mit ophold i Tanzania blev ufrivilligt forlænget pga. forsinkelser i leveringen af de HF-radioer, jeg skulle over for at installere på klinikkerne langs søen. Under mit ophold oplevede jeg igen og igen, hvordan tingene vendte sig for mig, for overalt blev jeg brugt og fik mulighed for at vejlede både åndeligt, personligt og med praktiske ting.

Jeg nåede også mit mål i Kizike, og fik den første radio installeret med solaranlæg og lys til klinikken; desværre kun for at opdage, at radioerne var blokerede på de frekvenser, der bruges i området. Altså endnu en udfordring, der skal vendes, når jeg tager derud i januar.

Guds kærlighed

Vi lever i troen og håbet og er til stadighed omfattet af Guds kærlighed. For at runde af vil jeg minde om Paulus’ ord: ”Er Gud for os, hvem kan da være imod os?” Lad os blive stadig mere faste i denne tro.