Mission i en multikulturel og multireligiøs verden
 Af formand Jørgen Bøytler

At ordene ”mission” og ”vision” rimer interessant nok, men det er nærmest tilfældighed. Ordet ”mission” kommer af latin mittere, at sende. Mission er altså navneordet, der stammer fra udsagnsordet mittere. Ordet ”mission” findes første gang i 1590 og betød ”en sendelse til udlandet,” og det omhandlede den katolske orden Jesuitterne, der udsendte missionærer til andre lande. Ordet kan betyde blandt andet ”sendelse”, ”afsendelse”, ”frigivelse.” Vi bruger ordet i betydningen sendelse.

Ordet ”vision” kommer af Latin videre, der betyder at se. Ordet kendes første gang i omkring år 1300 og betød da ”noget set i en forestilling eller som noget overnaturligt.” Ordet stammer fra Gammelt Fransk og betyder ”tilstedeværelse”, ”syn”, ”udseende,” ”drøm” eller ”overnaturligt syn.”

Nå, hvorfor grave sig ned i sådan nogle spidsfindigheder? Fordi det kan sommetider være godt at komme ind til kernen af de ord, som vi bruger om os selv. De to ord er vigtige i forhold til, hvad der er sket i og omkring BDM. For det første er BDM jo engageret i mission, og for det andet har BDMs bestyrelse afholdt et såkaldt visionsseminar.

En milepæl inden for det sidste års tid var Den Verdensomspændende Brødrekirkes missionskonference, der blev afholdt i Cape Town, Sydafrika og hvor i flere repræsentanter fra BDM deltog. Temaet for konferencen var: ”Opmærksomhed på Guds kald i det 21. århundrede.” Omkring 200 brødre og søstre fra hele verden var sammen i et ualmindeligt godt og fortroligt kristent fællesskab. Konferencen understregede, at vi som BDM er med i en verdensomspændende bevægelse. Der var repræsentanter fra omkring 35 lande, der var forelæsninger, workshops, gruppearbejder, gudstjenester, besøg på gamle missionsstationer. Missionens historie blev understreget og det blev tydeligt, at vi dels bygger på en omfattende missionshistorie, som vi må være taknemmelige for, men også, at Brødrekirken netop har taget ordet ”mission” alvorligt, nemlig i den ovenfor nævnte betydning, ”sendelse til udlandet.” BDM er en del af denne missionshistorie, og vi er en del af sendelsen til udlandet. Det betyder, at vi gerne vil holde fast i, at vi sendes, at vi også har en opgave i at frigive os selv, vore ressourcer og mennesker, altså missionærer, til fortsat at leve i Guds mission. Vi mindes om, at vi må være opmærksomme på Guds kald i det 21. århundrede. Det kan næppe komme som den store overraskelse, men jeg tror det er afgørende vigtigt, at vi bliver holdt fast på den opgave.

Et dokument, som viste sig at få stor betydning på missionskonferencen i Cape Town hedder ”Kristent vidnesbyrd i en multikulturel verden.” Dokumentet er udfærdiget af Kirkernes Verdensråd, det pavelige råd for interreligiøs dialog og Evangelisk Alliance. Der tales om grundlaget for det kristne vidnesbyrd, herunder om, at det er en glæde for kristne at kunne vidne om Kristus, at Jesus Kristus er det bedste vidne, og at vi som kristne deltager i Kristi vidnesbyrd til verden. Dokumentet beskæftiger sig indgående med at mission foregår i en verden med mange religioner og overbevisninger, og derfor er det nødvendigt at være opmærksom på, i hvilken sammenhæng og hvordan missionen foregår. Der er nævnt en række principper for mission, herunder at vi skal handle i Guds kærlighed, efterligne Kristus, arbejde for retfærdighed og hjælpe mennesker, arbejde for tros- og religionsfrihed og opbygge interreligiøse relationer.

Der er rigtig mange ting i dokumentet, som er relevant for BDM. Vi arbejdede grundigt med dokumentet i bestyrelsesseminaret, og det dannede dermed baggrunden for bestyrelsens drøftelse af visioner. Og de er mange!

Det er imponerende, hvor store resultater, PHC projektet (forebyggende helsearbejde) ved har opnået. Det har kørt i godt 10 år på Tanzania-siden af Tanganyikasøen og knap fem år på Congo-siden. Mange, mange for tidlige dødsfald på grund af basale sygdomme og uvidenhed er undgået. Mange mennesker har fået et bedre helbred og et bedre liv.

I Brødrekirken i Vest-Tanzania er vi engageret i Sikonge Hospital. Der arbejdes med at få spedalskhedspatienterne helt integreret i det almindelige hospital. Det er jo et arbejde, der i årtier har kendetegnet BDM, og vi har opmærksomhed på, at spedalskhed som nok er reduceret, men ikke udryddet, ikke får den store opmærksomhed, hverken fra donorer eller fra lokale myndigheder. Vi vil gerne fastholde den opgave at være et missionsselskab, der arbejder med forebyggelse og helbredelse af spedalskhed.

Desuden støtter BDM stadig Bibelskolen i Sikonge med økonomisk støtte. I en begrænset udstrækning har vi haft korttids-voluntører i Tabora og Sikonge, hvor de har tilbudt teologisk undervisning. Det håber vi kan udvides fremover.

Arbejdet i Øst-Congo har været præget af, at der har været uroligheder. Arbejdet fortsætter, men det har betydet store udfordringer, at vi p.t. ikke har en missionær i området. Vi vil meget gerne fortsætte det spændende arbejde blandt pygmæerne, bygge skole i en flygtningelejr og bygge en helseklinik.

Brødremenighedsprovinsen Congo er lokaliseret i det centrale Congo. Vi fortsætter med at støtte arbejdet der, som i høj grad lider under, at området siden sidste år har været ramt af uroligheder og borgerkrig. Det betyder, at kontakten er sporadisk.

Brødrekirken i Albanien fejrer i næste måned sit 25 års jubilæum. Der er i dag 320 medlemmer, 14 ledere og adskillige potentielle ledere, som modtager træning i at lede grupper. Kirkens bestyrelse har 12 medlemmer, så alle grupper er repræsenteret.

Stjernebjerget er dent sidste arbejdsområde, jeg vil nævne. Vi er i gang med et DANIDA-støttet projekt på andet år. Projektet går ud på, at lokale medarbejdere på Stjernebjerget underviser de mentalt og ofte fysisk handicappede børn, unge og kvinder i at værge sig imod seksuelle overgreb. Det har vist sig at være yderst effektivt og undervisningen efterspørges nu af andre organisationer og myndigheder på Vestbredden. Vi håber at projektet kan fortsætte i en ny fase.