Organisatorisk beretning 2017

General- og missionssekretær Jens Peter Rejkjær

Når jeg ser tilbage på det år, der er gået, er det med stor tak til Gud og mennesker. Uden Guds velsignelse og menneskers støtte gennem forbøn og gaver kunne vi ikke gøre, hvad vi gør. Vi er ikke et af de store missionsselskaber, men jeg forundres stadig over, hvor meget vi har gang i rundt omkring i verden. Der er talrige mennesker, der påvirkes gennem den indsats, der gøres af vore missionærer, volontører og samarbejdspartnere i kirken. Og det er bestemt ikke blevet mindre gennem året, der er gået. Det viser det regnskab, som vores kasserer Christian Aagaard skal fremlægge, og det ses gennem de nye tiltag, der er taget. Derfor er BDM et fantastisk sted at være ansat!

Ud over forbøn for og gaver til BDM, er der mange personer, der gennem deres arbejde yder en stor frivillig indsats.

  • I BDM er der frivillige som tæller mere end 100 personer. Det er mennesker, der bare ønsker at give en hånd med og gøre en ekstra indsats. Nogle gør det uge efter uge, andre gør det indimellem. Vi er så privilegerede, at hjælpen ikke er længere væk end et telefonopkald eller en mail. Mange mennesker står uge efter uge i BDM’s genbrugsforretninger på Fur, i Snejbjerg og i vores 4 butikker her i Christiansfeld.
  • Kirkeledere, missionærer og volontører udgør en særlig gruppe af medarbejdere. Hvert år sender vi cirka 10-15 volontører af sted til Tanzania. Det er fantastisk at læse deres ansøgninger og efterfølgende at have samtaler med dem. Deres dedikerede indstilling til at leve deres kristentro ud i forhold til de opgaver, de skal løse, er smittende. Og nogle kan slet ikke blive færdige. Så tager de et ½ år mere, og så overvejer de, om det måske er dem, der skal rejse ud som missionærer. Missionær Mads Refshauge Jakobsen oplevede det. Gud prikkede ham på skulderen – og så måtte han gå.

INTERNATIONAL MISSION
Det er jo det, det handler om. Mission på tre ben, som formanden har været inde på: Forkyndelse, undervisning og diakoni. Det er helt i overensstemmelse med den tankegang vi finder i Bibelen, både hos profeterne, hos Jesus og Paulus. Det spor vil vi fortsat følge.  

Albanien

I Albanien er der nogle dedikerede mennesker, der til stadighed arbejder på at hjælpe deres landsmænd til at få et bedre liv her og nu, og derudover møde dem med evangeliet om Jesus Kristus. Der er stor menneskelig og åndelig nød i landet. Derfor er det en glæde for os, at vores svenske søsterorganisation støtter det arbejde, som BDM som partner er ansvarlig for.

Jørgen Bøytler er præst for kirken. I den forbindelse besøger han menighederne i Albanien 3-4 gange årligt. Det er et væsentligt bidrag, han yder til kirken i landet.

Palæstina, Vestbredden i Israel

Vi har igennem flere år støttet rehabiliteringscentret for fysisk og psykisk handicappede Star Mountain (Stjernebjerget) med et symbolsk beløb. Centret ligger på Vestbredden i nærheden af Ramallah. Vores tyske søsterorganisation HHM har været stærkt engageret, men nu har BDM - via støtte fra DMRU – på 800.000 kr. fra 1. januar 2017 til 31.12. 2019 fået mulighed for at gøre langt mere end tidligere. Vi glæder os over, at vi ved denne missionsfest har besøg af ledergruppen fra Star Mountain.

 

Tanzania

Rukwa Province

Arbejdet på børnehjemmet Peter’s House går godt med hjælp fra de udsendte volontører som gør en stor indsats på hjemmet. Derudover har vi genstartet et gadebørnsprojekt, hvor volontørerne er meget aktive, sammen med de ansatte medarbejdere i projektet. Børnene, der lever på gaden, kommer to gange om ugen og får mad, bliver vasket og får vasket deres tøj. Derudover er der tid til hygge og leg.

VTC (Voluntary Training Center) er et snedkerværksted og en systue, hvor unge piger og mænd lærer et håndværk, som efterfølgende kan give dem et udkomme. I efteråret var Margrethe og Aage Lorenzen udsendt i små 3 måneder til at understøtte dette arbejde. Margrethe havde konsulentopgaver på konferencecentret i byen, mens Aage underviste snedkereleverne.

I Kipili hjælper volontørerne til i Cheke Chea som er en børnehaveklasse. De understøtter de tanzanske lærere og er med til gøre det lidt sjovere at gå i skole.

PHC-projektet – sundhedsprojektet ved Tanganyikasøen – går rigtig godt. De evalueringer, der er blevet foretaget viser, at projektet lykkes – både på Tanzaniasiden af søen og i Congo. Det er fantastisk at se, hvordan der kommer adfærdsændringer blandt folkene. Der bliver bygget toiletter, og vandbrønde bliver etableret. Der ligger link til de to film, som vi har produceret til TV2-syd på vores hjemmeside. De er både informative og seværdige.

Vi glæder os til at få yderligere informationer gennem vores gæster, Marjo og Bert.

Missionær Knud Elmo Knudsen er still going strong. Ud over at være ”stationsbestyrer” i Kipili, har Knud et meget spændende og udadrettet arbejde i Øst-Congo, Burundi og Rwanda.

Knud er i Danmark hvert år i 6 uger i foråret, og hvis I har et ønske om at få besøg af Knud, kan I allerede nu kontakte vores mødekoordinator Marianne Korsholm.

Vest-Tanzania

Missionær og læge, Steen Møllgaard Andersen arbejder i spedalskhedsarbejdet i Sikonge. Steen arbejder både på hospitalet og på et rehabiliteringscenter – Kidugalo Camp.

Selv om WHO har meddelt, at spedalskhed ikke længere er en helbredsmæssig udfordring, er der stadig mennesker, der bliver smittet og som har brug for behandling. Derudover besøger Steen skoler og institutioner i området for at fortælle om de symptomer, der kommer, hvis man er smittet med spedalskhed. Og så er det jo fantastisk, at man kan gå på arbejde næste dag, hvis man kommer i behandling.

Steen bruger også en del tid på Sikonge hospital, hvor der i den grad også er brug for en faglig dygtig person.

Bibelskolen har ikke mange elever. Vi forsøger at støtte så godt op omkring skolen som muligt med hjælp til lærerlønninger,  indkøb af mad, mv.

Som noget nyt, har vi i dette forår volontører i Sikonge. 4 unge mennesker varetager forskellige opgaver. 2 af dem er meget engageret i Cheke Chea og på bibelskolen, hvor de underviser i engelsk og IT. De to andre er praktiske volontører som fx har bygget en legeplads i tilknytning til Cheke Chea, renoveringsopgaver på bibelskolen, mm.

Derudover har de alle fire været engageret i samværet med eleverne på bibelskolen, hvor de har haft fælles bibelstudier.

Vi overvejer, hvordan vi i fremtiden kan støtte arbejdet i Sikonge, måske gennem genetablering af nogle værksteder.

Øst-Congo

I Øst-Congo har vi bygget børnehjem, skole og sundhedsklinik. Der går ca. 175 børn på skolen. På børnehjemmet er der plads til 60 børn. I området er der ca. 300 børn, der har mistet deres forældre pga. krig og hiv/Aids. De fleste af dem er placeret hos menighedens medlemmer. Der er handicappede børn imellem, og vi har valgt at reservere pladserne på børnehjemmet til handicappede børn. Der er 5 huse, og de er alle fyldt med børn. Vi har fået støtte til at drive 4 huse, men vi mangler stadig hjælp til det sidste hus. Det koster kun ca. 50.000 kr. om året. Så ved denne missionsfest er der altså mulighed for at “købe” et børnehjem i Uvira.

Øst-Congo er blevet Mission Area. Det indebærer, at Øst-Congo er blevet et indsatsområde, hvor vi ønsker at gøre en ekstra indsats. Knud er kommet i kontakt med pygmæerne som er en unået folkegruppe i dette område. De første menigheder er allerede etableret, og vi venter spændt på at se, hvad der sker i fremtiden. Vi er meget opmærksomme på, at etnografisk og antropologisk set er de sårbare. Vi ønsker ikke at ødelægge den del af deres kultur, der ikke strider mod kristendommen. Derfor havde Knud, da han var i Danmark, en samtale med en antropolog om, hvad han skulle være opmærksom på.

Derudover er vi engageret i en flygtningelejr i Goma, hvor der bor små 30.000 mennesker. Den har ligget der i 25 år. I udkanten af denne lejr, ligger der en lille Brødrekirke, hvor der er Cheke Chea om formiddagen og aktiviteter for børn, unge og kvinder. Om søndagen samles de til gudstjeneste. Det er et af de områder, vi kommer til at støtte yderligere.

Det gælder også områderne syd for Uvira, hvor der ligger en del Brødremenigheder. I vil blive forundret over, hvor lidt, der skal til, for at gøre en stor forskel. Efter at have besøgt området, arbejder vi videre med, hvad vi kan gøre - både i det mindre perspektiv, men også i det større med evt. støtte fra eksterne donorer.

Burundi

Der er en lille brødrekirke i Burundi, som vi også forsøger at understøtte med den hjælp, de har brug for.

Missionær Knud Elmo Knudsen har ikke mindst fokus på at holde seminarer for præster og evangelister. Lige nu er Knud på en 14-dages rundrejse i landet sammen med kirkens formand og generalsekretær. Undervisning er højeste prioritet og er af stor betydning for en kirke, der er under opbygning.

De tidligere missionærer, Birthe og Kaj Bruun holder også seminarer for præster og evangelister i landet, når de besøger Burundi en gang om året. Birthe og Kaj gør en værdifuld indsats, og det er jo fantastisk, når man tænker på, at 80 år som sådan ikke gør nogen forskel.

Der er store udfordringer i international mission. Vi lever i en verden med stor materiel, social og åndelig nød. Hvis ikke, vi kendte Gud, kunne det synes helt umuligt. Men han har sagt noget som gør, at vi bevarer frimodigheden: Thi intet er umuligt for Gud. Derfor vil vi fortsætte med at forsøge at udbygge det bagland, vi har. Det gælder såvel kirker, valg- og frimenigheder, Y’s-Men’s Club, missionsforeninger, mv. Vi kommer gerne og fortæller om arbejdet. Det gælder også, hvis I lige pludselig kommer til at mangle én, hvis en anden har meldt afbud. Kontakt vores mødekoordinator Marianne Korsholm.

Fremtidens udfordring: At gøre BDM kendt.  
Igen og igen møder jeg mennesker, der ikke forstår, at de ikke ved mere om BDMs arbejde. De bliver ofte begejstret, når jeg fortæller om det, vi arbejder med. Det vil vi gerne gøre noget ved, men her er det helt afgørende, at I hjælper os med at gøre BDM kendt. I kan gøre det selv ved at tale med andre om arbejdet. I kan gøre det ved at bede os om at komme og holde et møde, et oplæg, en senioreftermiddag eller andet. Vi stiller os meget gerne til rådighed!

Vi vil gerne gøre mere, end vi gør, men hvis det skal ske, er vi nødt til at udbygge det bagland, vi har. Det kan I gøre ved, at I selv melder jer som medlemmer af BDM (150 kr. om året) - og for ægtefæller - der er en del, der har “glemt” at tilmelde ægtefællen. Det kan I gøre ved at modtage Nyhedsmail ca. 1 gang om måneden fra BDM. Skriv jer endelig på de lister, der ligger på bordene.

Tag det som en mulighed for at tale med andre om det arbejde, BDM gør – og smit andre med din glæde over at være en del af det.

Tak
Jeg vil udtrykke stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Vi har kun 4 møder om året, så de bliver som oftest meget intense. Jeg har et nært samarbejde med formanden, Jørgen Bøytler. Vi drøfter mange ting sammen, og det er med til at kvalificere de beslutninger, der bliver taget. Tak til missionærerne for deres store arbejde med de opgaver, de er udsendt til – og tak til alle I frivillige i BDM som på den ene eller anden måde yder en værdifuld indsats. Uden jer ville det ikke være muligt!

Og så er det en stor glæde for både bestyrelse og medarbejdere, at I, der er her, har været villige til at sætte en søndag af sammen med os. Vi ønsker et tæt – også endnu tættere - forhold til det bagland, der er BDMs. Det er helt afgørende, at vi arbejder på samme hammel og vil den samme vej. Derfor vil jeg også gerne invitere jer til at komme med jeres tanker/meninger/udfordringer/opmuntringer.

Vi takker Gud for jer, og vi vil indbyde jer til at være med i forbøn for arbejdet, for ansatte medarbejdere, for kirkernes ledelser og med den økonomiske støtte, der er helt afgørende for, at vi kan fortsætte vort arbejde - med fokus på det, der er nu, og det, der kommer:

”Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære” (Fil. 2,9-11)