Organisatorisk beretning 2016

Forfulgt af ufortjent godhed

Det er ikke så længe siden, at jeg læste en artikel i Kristeligt Dagblad, hvor forfatteren udtalte følgende: Jeg er forfulgt af ufortjent godhed. Jeg synes, at det er et godt udtryk, som jeg i den grad kan identificere mig med. Derfor tænkte jeg også, da jeg for kort tid siden igen skulle fortælle om BDM et sted, hvor jeg havde været før, måtte overskriften være opmuntringer. Sådan har jeg det. De vælter så at sige ind over mig. Fordet første har jeg et fantastisk job, der giver mig mange udfordringer og mange glæder. Det gælder ikke mindst mit møde med mennesker:

- Givere, der giver ud over det, der kan forventes og hvor man overraskes over menneskers godhed.Der var en dame, der ringede til kontoret for at sige, at hun havde sendt en gave. Hun ville blotsige, at hun skulle have sendt 2000 kr., men hun var kommet til at sætte et nul for meget på. Og vi sagde selvfølgelig, at vi nok skulle rette fejlen, men nej – det skulle vi ikke. Hun ville blot sige, at der går nok lige lidt tid, inden den næste gave kommer. Og hun er kun én ud af flere opmuntringer idenne boldgade.
- Eller præsidenten fra Y’s men’s club fra Silkeborg som ringede i ugen, der gik og sagde, at de villedonere 25.000 kr. til et børne- og ungdomsarbejde.
- Kirkefællesskaber, missionshuse, seniormøder, hvor jeg får lov til at fortælle det, der ligger mig påhjerte. Det er et stort privilegium at kunne prædike Guds ord og fortælle om international mission. Så bliver det næsten ikke bedre. Sig endelig til, hvis I ønsker en taler fra BDM i jeres missionshus, til et seniormøde, til et Y’s-Men’s møde, etc. Vi kommer gerne og aftaler forinden, hvad der skal være fokus på.
- Frivillige i BDM som tæller mere end 100 personer. At møde mennesker, der bare er villige til atgive en hånd med. Nogle gør det uge efter uge, andre gør det indimellem. Vi er så privilegerede, athjælpen ikke er længere væk end et telefonopkald eller en mail. Mange mennesker står uge efteruge i BDM’s genbrugsforretninger på Fur, i Snejbjerg og i vores 4 butikker her i Christiansfeld.
- Kirkeledere, missionærer og volontører udgør en særlig gruppe af medarbejdere. Hvert år sender vi cirka 12 volontører af sted til Tanzania. Det er fantastisk at læse deres ansøgninger og efterfølgende at have samtaler med dem. Deres dedikerede indstilling til at leve deres kristentro ud i forhold til de opgaver, de skal løse, er smittende. Og nogle kan slet ikke blive færdige. Så tager de et ½ år mere, og så overvejer de, om det måske er dem, der skal rejse ud som missionærer. Missionær Thomas Kildeholm Jensen oplevede det. Gud prikkede ham på skulderen – og så måtte han gå.

Tidligere generalsekretær, Erik Baun, er ansat i en meget begrænset stilling med henblik på at sælge stjerner og lede Shop Karibu. Og at det lykkes, vil kunne ses, når vi i korthed vil gennemgå hovedtallene i regnskabet. Også i dag er der mulighed for at handle i Shop Karibu og fx få nogle fine ting med hjem. Man skal bare huske på, at hver gang, du køber noget, støtter du BDM.

Økonomien

Regnskabet viser et overskud på 428.000 kr. Overskuddet er primært fremkommet gennem øget salg i handel og genbrug, men de individuelle gaver til BDM er ligeledes steget. Bestyrelsen har været opmærksom på at få hævet egenkapitalen, og resultatet for 2015 er med til, at dette sker. Der skal lyde en stor tak til såvel givere som frivillige medarbejdere, der har været en medvirkende årsag til det meget fine resultat.

INTERNATIONAL MISSION

Det er jo det, det handler om. Derfor er det også helt fantastisk, at vi dag har været med til at udsendeMarjo og Bert til Kipili i Tanzania. Vi skal møde dem igen lidt senere. Derudover har vi flere lidt større projekter i støbeskeen med hjælp fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling.

Albanien

Vi har allerede mødt vore albanske venner. Vi glæder os meget over deres besøg. I de kommende dage skal de besøge venner og samarbejdspartnere rundt om i landet. Jeg vil gerne opfordre jer til at benytte muligheden for at hilse på dem – også selv om det er første gang I møder dem.

Palæstina

Vi har igennem flere år støttet rehabiliteringscentret for fysisk og psykisk handicappede Star Mountain (Stjernebjerget) med et symbolsk beløb. Centret ligger på Vestbredden i nærheden af Ramallah. Vores tyske søsterorganisation HHM har været stærkt engageret, men nu får BDM forhåbentlig muligheden for – via støtte fra DMRU – at være med til at støtte den fortsatte udvikling af stedet. Igennem 35 år har centret haft afgørende betydning for mennesker med handicap.

Star Mountain Film:  http://www.youtube.com/watch?v=t3vDwqvLEtE og https://www.youtube.com/watch?v=CYVTylEaHzg

Tanzania

Rukwa Province

For godt og vel et år siden udsendte vi Thomas Kildeholm Jensen som missionær. Han
arbejder på Peter’s House, men den anden del af hans opgave er at støtte ledere og
medarbejdere i kirkens børne- og ungdomsarbejde. Der er ansat en national medarbejder,
som Thomas arbejder tæt sammen med. De holder sammen seminarer i Rukwa Provinsen. Behovet er enormt. Thomas fortæller, at det, der hidtil har været mest fokus på, er sang og musik, og selv om det hører med, er det vigtigt, at arbejdets fundament er baseret på Bibelen. Arbejdet på børnehjemmet Peter’s House går godt med hjælp fra missionær Thomas og de udsendte volontører som gør en stor indsats på hjemmet. Derudover har vi genstartet et gadebørnsprojekt, hvor volontør Anne Gonge Jensen har været særdeles aktiv. Børnene, der lever på gaden, kommer to gange om ugen og får mad, bliver vasket og får vasket deres tøj. Derudover er der tid til hygge og leg.

Bogbutikken i (hvad vi kalder Knuds hus) er blevet genetableret. Vi har en vision om, at bogbutikken kan udvikles og at antallet af solgte bøger kan stige markant. At sælge Bibler og kristen litteratur er en form for mission, som vi ikke må glemme.

VTC (Vocational Training Center) er et snedkerværksted og en systue, hvor unge piger og mænd lærer et håndværk, som efterfølgende kan give dem et udkomme. Til efteråret udsender vi to seniorvolontører fra Hjordkær i 2½ måned som skal understøtte dette arbejde.

I Kipili hjælper volontørerne godt til i Cheke Chea som er en børnehaveklasse. De understøtter de tanzanske lærere og er med til gøre det lidt sjovere at gå i skole.

PHC-projektet – sundhedsprojektet ved Tanganyikasøen – går rigtig godt. De evalueringer, der er blevet foretaget viser, at projektet lykkes – både på Tanzaniasiden af søen og i Congo. Det er fantastisk at se, hvordan der kommer adfærdsændringer blandt folkene. Der bliver bygget (hvad der ligner) toiletter, og vandbrønde bliver etableret. Der ligger link til de to film, som vi har produceret til TV2-syd på vores hjemmeside. De er både informative og seværdige.

Missionær Knud Elmo Knudsen er still going strong. Ud over at være ”stationsbestyrer” i Kipili, har Knud et meget spændende og udadrettet arbejde i Øst-Congo, Burundi og Rwanda. Knud er i Danmark hvert år i 6 uger (det ligger altid 6 uger forud for påsken), og hvis I har et ønske om at få besøg af Knud, kan I allerede nu kontakte vores mødekoordinator Marianne Korsholm.

Vest-Tanzania

Missionær og læge, Steen Møllgaard Andersen arbejder i spedalskhedsarbejdet i Sikonge. Steen arbejder både på hospitalet og på et rehabiliteringscenter – Kidugalo Camp. 

Selv om WHO har meddelt, at spedalskhed ikke længere er en helbredsmæssig udfordring, er der stadig mennesker, der bliver smittet og som har brug for behandling. Derudover besøger Steen skoler og institutioner i området for at fortælle om de symptomer, der kommer, hvis man er smittet med spedalskhed. Og så er det jo fantastisk, at man kan gå på arbejde næste dag, hvis man kommer i behandling.

Steen hjælper også på Sikonge hospital. Hospitalet har haft nogle ledelsesmæssige udfordringer, og derfor har vi i samarbejde med kirken iværksat en analyse af forholdene. Projektet er ikke afsluttet, men det er ikke og har ikke været let.

Bibelskolen har ikke mange elever. Vi forsøger at støtte så godt op omkring skolen som muligt, men det er menighederne, der er ansvarlig for at sende elever.

Øst-Congo

I Øst-Congo har vi bygget børnehjem, skole og sundhedsklinik. Der går ca. 175 børn på skolen. På børnehjemmet er der plads til 60 børn. I området er der ca. 300 børn, der har mistet deres forældre pga. krig og hiv/Aids. De fleste af dem er placeret hos menighedens medlemmer. Der er handicappede børn imellem, og vi har valgt at reservere pladserne på børnehjemmet til handicappede børn. Der er 5 huse, og lige nu er der kun børn i 2 af husene. Årsagen er, at vi ikke har fundet de midler, der skal til for at åbne de resterende huse, men behovet er i den grad til stede. Det koster ca. 45000 kr. om året at drive hvert hus – 12 børn, mamma, tøj, mad, skolepenge og andre fornødenheder. Hvem vil være med?

Øst-Congo er blevet Mission Area. Det indebærer, at Øst-Congo er blevet et indsatsområde, hvor vi ønsker at gøre en ekstra indsats. Knud er kommet i kontakt med pygmæerne som er en unået folkegruppe i dette område. De første 2 menigheder er allerede etableret, og vi venter spændt på at se, hvad der sker i fremtiden. Vi er meget opmærksomme på, at etnografisk og antropologisk set er de sårbare. Vi ønsker ikke at ødelægge den del af deres kultur, der ikke strider mod kristendommen. Derfor havde Knud, da han var i Danmark, en samtale med en antropolog om, hvad han skulle være opmærksom på.

Burundi

Der er en lille brødrekirke i Burundi, som vi også forsøger at understøtte med den hjælp, de har brug for. Konkret har vi – både i 2014 og i 2015 – søgt Danida om katastrofehjælp på grund af store oversvømmelser. I 2015 sendte vi 250.000 kr. til kirken som afhjalp en del af de ødelæggelser, der var.

Derudover afholder tidligere missionærer, Birthe og Kaj Bruun, hvert år seminarer for præster og evangelister. I år måtte seminaret afholdes i Kigoma i Tanzania pga. urolighederne i Burundi. Birthe og Kaj gør en værdifuld indsats, og det er jo fantastisk, når man tænker på, at Kaj har passeret de 80 år.

Der er store udfordringer i international mission. Vi lever i en verden med stor materiel, social og åndelig nød. Hvis ikke, vi kendte Gud, kunne det synes helt umuligt. Men han har sagt noget som gør, at vi bevarer frimodigheden: Thi intet er umuligt for Gud. Derfor vil vi fortsætte med at forsøge at udbygge det bagland, vi har. Det gælder såvel kirker, valg- og frimenigheder, Y’s-Men’s Club, missionsforeninger, mv. Vi kommer gerne og fortæller om arbejdet. Det gælder også, hvis I lige pludselig kommer til at mangle én. Kontakt vores mødekoordinator Marianne Korsholm.

Medarbejdere i Danmark:
Bogholder Morten Olesen (fuldtid)
Ungdomssekretær Miriam Bøytler (deltid)
Stjernesalg, mv. Erik Baun (deltid)
Fundraiser Sten Nielsen (deltid)
General- og missionssekretær Jens Peter Rejkjær (fuldtid)

Frivillige:
Mødekoordinator Marianne Korsholm (Knuds møderejser m.v.)
Redaktionssekretær Hanne Pihl
Genbrug i Christiansfeld, Snejbjerg og Fur

Fremtidens udfordring: At gøre BDM kendt.

Man kan få den tanke, at det er hovedformålet, ligesom det er for mange mennesker i en verden, hvor x-faktor og talent spiller en stor rolle. Hvor det handler om at være i centrum. Vores ønske om at blive kendt har et langt dybere formål. I BDM har vi et kald til at drive mission med alt, hvad det indebærer: forkyndelse, undervisning og diakonalt arbejde. Når vi derfor ønsker at gøre BDM mere kendt, har det et langt dybere formål, nemlig at kunne fuldføre det kald, som Gud har givet os. Vi kan gøre mere, hvis vi får mere at gøre godt med.

Når jeg møder mennesker, finder jeg ud af, at der er mange, der ikke ved, hvad de tre bogstaver står for, og hvilken fantastisk virkelighed, der gennem sig dem. Når jeg så fortæller om, hvad vi har gang i, er der mange der lytter meget interesseret og flere tilkendegiver ønsket om at høre mere. (Fx var det en volontør, der henvendte sig til Peter Knudsen og bad om et tilskud til volontøropholdet, der blev det første skridt til et mangeårigt samarbejde, hvor Altan.dk har bidraget væsentligt og stadig gør det. På lignende måde har vi nu fået kontakt med en mand, der vil donere et større beløb, fordi han af en bekendt blev gjort opmærksom på mulighederne gennem BDM).

Derfor håber vi også, at I vil tage godt imod de materialer, vi sender til jer og den nyhedsmail, som vi vil prioritere at sende ud ca. 1 gang om måneden. Man kan tilmelde sig nyhedsmail på hjemmesiden, og derefter går det helt af sig selv. Tag det som en mulighed for at tale med andre om det arbejde, BDM gør – og smit andre med din glæde over at være en del af det.

Tak.

Jeg vil udtrykke stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Vi har kun 4 møder om året, så de bliver meget intense. Jeg har et nært samarbejde med formanden, Jørgen Bøytler. Vi drøfter mange ting sammen, og det er med til at kvalificere de beslutninger, der bliver taget. Tak til missionærerne for deres store arbejde med de opgaver, de er udsendt til – og tak til alle I frivillige i

BDM som på den ene eller anden måde yder en værdifuld indsats. Uden jer ville det ikke være muligt!

Tak til de missionærer og volontører, der arbejder i Afrika. De gør en særdeles værdifuld indsats. Det eren glæde for os, at vi nu kan sætte et billede mere på ”plakaten” med et nyt missionærpar.

Og så er det en stor glæde for både bestyrelse og medarbejdere, at I, der er her, har været villige til at sætte en søndag af sammen med os. Vi ønsker et tæt – også endnu tættere - forhold til det bagland, der er BDMs. Det er helt afgørende, at vi arbejder på samme hammel og vil den samme vej. Derfor vil jeg også gerne invitere jer til at komme med jeres tanker/meninger/udfordringer/opmuntringer.

Vi takker Gud for jer, og vi vil indbyde jer til at være med i forbøn for arbejdet, for ansatte medarbejdere, for kirkernes ledelser og med den økonomiske støtte, der er helt afgørende for, at vi kan fortsætte vort arbejde. Lad os gøre som David, om hvem der står: For da David havde tjent sit slægtled, sov han hen efter Guds vilje (Ap.G. 13.36). Det er det, det handler om – til menneskers gavn og Guds ære.

Jens Peter Rejkjær
General- og missionssekretær