I forbindelse med udnævnelsen af Brødremenigheden og Christiansfeld til listen af UNESCO World Heritage, var dronning Margrethe, grevinde Sussi og Grev Ingolf, kirke- og kulturminister Bertel Harder, Fødevareminister Eva Kjær Hansen m.fl. i byen for at være med til at fejre begivenheden. Brødremenighedens præst (og BDMs formand) Jørgen Bøytler har gjort en ihærdig indsats for, at det skulle lykkes.

BDM ønsker Brødremenigheden hjertelig tillykke med den fine udnævnelse.

Vi er overbeviste om, at tilstrømningen af turister til byen kan få afsmittende virkning på antallet af de personer, der kommer til at stifte bekendtskab med BDM.