Vedtægter for Brødremenighedens Danske Mission

Nærværende vedtægter er vedtaget af bestyrelsen den 18. marts 2016 og den 1. maj 2016, og træder i stedet for vedtægter af 23. marts 2011.
Vedtægterne er gældende pr. 1.1. 2017. 

Vedtægterne beskriver såvel den demokratiske proces som BDMs formål, organisation og ledelse og udgør således grundlæggende den juridiske basis for BDM og arbejdet, der udføres i BDM.