Ansvarlig for salg af Adventsstjerner Erik Baun (deltid)
E-mail: eb@bdm-dk.dk
Mobil: 2043 3233
Ungdomsmedarbejder og Web-medarbejder  Anne Miriam Bøytler (deltid)
E-mail: a.m.boytler@gmail.com
Mobil: 4246 0593
Redaktionssekretær Hanne Pihl (frivillig)
E-mail: pihl.hk@get2net.dk
Mobil: 4030 2603
Mødekoordinator Marianne Korsholm (frivillig)
E-mail: marianne.korsholm@skolekom.dk
Mobil: 6186 5676