Uddannelse af evangelister i D.R. Congo


BDM støtter uddannelsen af evangelister i D.R. Congo, da vi tror, det er en god og effektiv måde at understøtte en ung og svag kirke på.

Uddannelse af præster i D.R. Congo


BDM støtter etablering og drift af en selvstændig præsteuddannelse. Her er brug for økonomisk støtte – og forbøn!

Internetcafé i D.R. Congo


BDM støtter drift af Brødrekirkens Internet Café i byen Mwene Ditu. Omkostningen er beskeden, men udstyret slides og forældes, derfor er der hele tiden brug for nyt.

Opsøgende evangelisation i D.R. Congo


Film om Jesus, når det er aften. Følges op med forkyndelse, samtale og undervisning. Dåbsoplæring, kirkebyggeri og menighedsledelse er også en del af arbejdet